Jak se vyrábí skleněný pilník?

Unikátní technologie výroby brusného povrchu

Brusný povrch skleněných pilníků Aveniro® je vyráběn chemickým leptáním (směsí kyselin), kterým vznikají mikroskopické brusné hroty přímo na těle pilníku, brusná plocha se tak netupí a neopotřebovává. Brusné hroty jsou navíc ostré, stejnorodé a rovnoměrně rozložené po povrchu. Díky tomu je pilování efektivní a zároveň šetrné k nehtům.

V porovnání s kovovými, papírovými nebo skleněnými pilníky s pískovaným povrchem, u kterých je brusná struktura nanášena až na povrch, nedochází u chemicky leptaných skleněných pilníků k odpadávání brusných zrn, brusná plocha se tedy neopotřebovává a její životnost je prakticky neomezená.

Veškeré skleněné pilníky, které vyrábíme, jsou chemicky tvrzené, což výrazně zvyšuje jejich mechanickou odolnost, viz stránka Certifikáty.

Porovnání skleněného pilníku Aveniro® s jinými druhy pilníků

Skleněný chemicky leptaný pilník Aveniro®

Povrch skleněného pilníku je tvořen rovnoměrně rozmístěnými brusnými hroty, mezi kterými se nacházejí prohlubně podobné kráterům. Brusné hroty jsou pravidelně uspořádané, mají podobnou velikost a navíc směřují kolmo vzhůru. Tato kombinace zajišťuje příjemné a kvalitní pilování. Skleněné pilníky nehty netřepí, ale pilují do hladka.

Kovový diamantový pilník

Brusné hroty kovového neboli diamantového pilníku jsou velmi nepravidelně rozmístěné po povrchu a mezi hroty se objevují poměrně velké mezery. Brusné elementy jsou navíc velmi nepravidelně utvářeny – jsou nestejně vysoké, mají odlišný tvar a nesměřují kolmo, ale do různých stran. Pilování takovým pilníkem nehtům nesvědčí. Nehty se po jeho použití třepí a zatrhávají.

Papírový pilník

Papírový pilník má oproti jiným pilníkům brusné hroty viditelně větší. Povrch takového pilníku se tedy může zdát na omak hrubý. Šetrné pilování vám však nezaručí. Brusné hroty jsou i zde velmi nepravidelně uspořádané. Mají různou velikost, tvar a rozbíhají se do různých směrů. Ani s tímto pilníkem si nedopřejete kvalitní péči. Nehty s ním rozhodně do hladka neopilujete, a navíc budou náchylné k třepení.

Čínský skleněný pilník s nanášeným brusným povrchem

Struktura tohoto pilníku je velmi podobná struktuře papírového pilníku. Brusné hroty jsou pouze menší a hustě rozmístěné. Stále jsou však nepravidelně uspořádané a jejich tvar i velikost se liší. Tato různorodost brusných hrotů nemůže zaručit šetrné pilování.

Nehet po ošetření různými typy pilníků

Skleněný chemicky leptaný pilník piluje nehty rovnoměrně a do hladka. Nehet po ošetření ostatními typy pilníků naopak vykazuje známky nešetrného pilování. Povrch nehtu je zcela narušen, je tvořen nepravidelně uspořádanými výčnělky, hrboly a odštěpky, které zapříčiňují třepení nehtů.

Technologie výroby skleněných pilníků

Výchozí surovinou pro výrobu skleněných pilníků je ploché sklo, tzv. float (tabulové sklo podobné okennímu sklu). Složení skla odpovídá běžnému složení těchto typů skel (sodno-vápenato-křemičitá skla), a tudíž neobsahuje těžké kovy ani jiné nežádoucí příměsi, viz stránka Certifikáty.

Prvním výrobním krokem je výroba brusné plochy. Zdrsnění se provádí chemickým leptáním (působením směsi kyselin na povrch skla). Výroba brusného povrchu je modifikací procesu leštění skla, který je ve sklářské výrobě používán již po staletí. Brusné elementy vznikají přímo z těla pilníku, což skleněné pilníky zásadním způsobem odlišuje od jiných typů pilníků, kde jsou brusná zrna nanesena na podklad a časem dochází k jejich odpadávání a tupení pilníku. U skleněných pilníků k tomuto jevu nedochází. Díky výrobě chemickou reakcí je zároveň docíleno velmi rovnoměrného a ostrého zdrsnění, což dává brusnému povrchu skleněných pilníků jeho jedinečnou kvalitu.

Po výrobě brusné plochy následuje vybroušení tvaru pilníku. Broušení skleněných pilníků je prováděno tradičním ručním způsobem.

Dalším krokem je chemické tvrzení (tzv. kalení), kdy jsou skleněné pilníky vystaveny působení roztaveného dusičnanu draselného za vysokých teplot. Při tvrzení dochází v povrchových vrstvách skla k výměně sodných iontů za draselné, čímž se zvyšuje povrchové napětí a celková mechanická pevnost skleněných pilníků.

Následně probíhá třídění a kontrola kvality, čímž je proces výroby čistých skleněných pilníků dokončen. Dle požadavků zákazníků je pak větší část produkce skleněných pilníků ještě zdobena některou z námi nabízených dekoračních technik. Po dekoracích opět následuje kontrola kvality skleněných pilníků.

Při výrobě našich skleněných pilníků klademe důraz na vysokou kvalitu a jakost zpracování. Velká část výrobních operací se provádí tradičním ručním způsobem, což umožňuje průběžnou kontrolu jakosti. Pro veškeré výrobní operace jsou stanoveny standardy, podle kterých jsou výrobky po každé operaci kontrolovány. Výrobky jsou navíc podrobovány stoprocentní výstupní kontrole. Tento systém zaručuje vynikající kvalitu našich skleněných pilníků.

Zákazníci tak dostávají do rukou špičkový ručně vyráběný produkt.