Proč skleněný pilník?

Skleněné pilníky Aveniro mají vynikající brusné vlastnosti a zabraňují třepení nehtů. Ty jsou po ošetření skleněným pilníkem hladší a zdravější. Skleněné pilníky mají prakticky neomezenou životnost, jejich brusný povrch se neopotřebovává ani netupí. Díky tvrzení mají navíc zvýšenou mechanickou odolnost. Skleněné pilníky jsou vhodné pro profesionální použití, protože garantují vysoký hygienický standard. Navíc jsou plně zdravotně nezávadné a ekologické.

Kvalitní a šetrné ošetřování nehtů

Proč skleněný pilník

Díky technologii výroby je brusná plocha skleněných pilníků tvořena ostrými stejnoměrnými výběžky mikroskopické velikosti, které jsou velmi pravidelně rozmístěny. Tím je docíleno toho, že obrušování nehtů skleněnými pilníky je jemné a šetrné, ale zároveň účinné. Uživatel nemá při pilování nepříjemný pocit. Nehty jsou po ošetření skleněnými pilníky hladší než při použití běžných papírových či kovových pilníků, neštěpí se a nezatrhávají. Dlouhodobé používání skleněných pilníků zabraňuje třepení nehtů a přispívá k celkovému zdraví nehtů.

Skleněné pilníky se neopotřebovávají a netupí

U běžných papírových nebo kovových pilníků je brusná plocha tvořena brusnými zrny nanesenými na podklad. Brusná zrna časem odpadávají, pilník se ztupí a je třeba jej vyměnit. U skleněných pilníků je brusná plocha tvořena přímo z těla pilníku, chemickým působením na povrch. Tím je docíleno prakticky neomezené životnosti brusné plochy skleněných pilníků.

Vysoká mechanická odolnost

Všechny skleněné pilníky z naší produkce procházejí při výrobě operací kalení (chemického tvrzení), kdy se významně zvyšuje jejich mechanická odolnost. Certifikát zpracovaný akreditovanou laboratoří potvrzuje zvýšení pevnosti u tvrzených skleněných pilníků v průměru o 100% v porovnání s netvrzenými pilníky.

Hygienické standardy skleněných pilníků

Proč skleněný pilník

Vzhledem k charakteru materiálu skleněné pilníky nejsou porézní, což znamená, že nemůže dojít k absorpci vody a pomnožení bakteriálních či plísňových mikroorganismů. Navíc lze skleněné pilníky desinfikovat, vyvářet a sterilizovat libovolným způsobem (teplem, kapalnými prostředky, např. 60% etanolem, UV zářením). I v agresivních podmínkách si skleněné pilníky uchovávají své vlastnosti, nepodléhají korozi ani jiné nežádoucí změně vlastností. Dekorované skleněné pilníky by neměly být vystaveny působení rozpouštědel a teplot nad 200°C. Působením těchto vlivů může být dekor poškozen. Kvalita samotného skleněného pilníku není ovlivněna.

Profesionální použití

Pro profesionální použití jsou důležité vynikající brusné vlastnosti skleněných pilníků, které zaručují kvalitní a šetrné ošetření nehtů zákazníků, a možnost skleněné pilníky sterilizovat. Tím je eliminováno riziko přenosu kožních a nehtových infekcí mezi zákazníky.

Zdravotní nezávadnost

Materiálem, ze kterého jsou skleněné pilníky vyrobeny, je běžný typ plochého skla, který neobsahuje žádné nebezpečné, zdraví škodlivé či alergenní složky. Zdravotní nezávadnost skleněných pilníků je potvrzena certifikátem, který byl zpracován v akreditované laboratoři Státního zdravotního ústavu. Ve vztahu k životnímu prostředí je sklo inertním a snadno recyklovatelným materiálem.

Všestranné využití skleněných pilníků

Proč skleněný pilník

Skleněné pilníky jsou primárně určeny pro pilování a úpravu přírodních i umělých nehtů (při ošetřování umělých nehtů se doporučuje skleněný pilník často namáčet ve vodě). Lze je použít také k odstraňování ztvrdlé kůže v oblasti chodidel nebo loktů, pro ošetřování drápků domácích mazlíčků a pro technické obory k jemnému pilování měkčích materiálů jako je plast a dřevo (např. v modelářství). Nehodí se však pro materiály tvrdší než sklo (např. kovy). U všech aplikací platí, že použitím skleněných pilníků je docíleno velmi hladkých povrchů.

Vyzkoušejte naše skleněné pilníky a přesvědčte se, že díky nim získáte řadu spokojených zákazníků. Více informací o možnostech uplatnění skleněných pilníků a cílových skupinách zákazníků naleznete v sekci pro obchodníky.