Pomoc zdravotně postiženým dětem

30.09.2013
Foto: aroma visačky malované klienty klubu Stonožka.

Naše společnost finančně podpořila provoz klubu Stonožka v Ostravě a dostavbu celoročního integračního tábora v Dívčím Hradě. Klub Stonožka pomáhá zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám žít aktivní a plnohodnotný život. Poskytnuté prostředky tak budou využity na podporu aktivit zdravotně postižených dětí a na rozvoj pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.

Foto: aromavisačka malovaná klienty klubu Stonožka.